| p r e f á c i o |

|odiario.blog@gmail.com|

na personalidade também

"na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma."
Lavoisier